Om Våra Bin

Enligt naturvårdsverket och flera andra organisationer behövs det dubbelt så många bisamhällen i Sverige för att säkra vår tillgång på bra och näringsrik mat. Miljontals bin har de senaste åren dött pga kvalster, sjukdomar och miljöpåverkan. Något måste göras!
Er förening eller skolklass kan hjälpa till och samtidigt tjäna mycket pengar!
Genom att sälja biadoptioner bidrar ni till att ta hand om vår natur och att säkerställa vår framtida odlade mat.

Våra bin finns till för föreningar, klasser, idrottsklubbar och företag. Vårt mål är hjälpa klasser och föreningar att sälja adoptioner av bin som är till gagn för både de som säljer samt för biodlare som kan få de redskap och annat de behöver för att odla upp nya bisamhällen som är till nytta för oss i Sverige.
Vi hoppas att ni vill vara med i vårt arbete med att hjälpa Sveriges biodlare och jordbrukare.

vara-bin

Har ni några frågor eller vill veta mer?